Nyheter


Tillbaka till översikten

2019-08-22

Enkät om att leva nära någon som mår psykiskt dåligt.

Under 2019 har arbetet med att ta fram en Återhämtningsguide för anhöriga/närstående startats upp.

Vi vill nu ha din hjälp med materialet! Har du erfarenhet av att vara anhörig till någon som mår psykiskt dåligt? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Vi vill gärna veta vad du tycker är viktigt att ha med i en Återhämtningsguide för anhöriga/närstående och vore tacksamma om du vill besvara denna enkät. Vi söker dig som står nära någon som mår psykiskt dåligt, och som anhörig kan du vara ex. partner, syskon, förälder, vän, kollega etc.

Besvara enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/D9JHQF5Tillbaka till översikten