Nyheter


Tillbaka till översikten

2019-09-18

Insamling av erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden

Vi kommer nu genom en enkät att samla in erfarenheter från verksamheter som arbetar med Återhämtningsguiden.

Syftet med att samla in erfarenheter är att kunna underlätta användandet ytterligare, ex. genom att ta fram en utökad handbok/handledning med tips och inspiration hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden i olika verksamheter.

Dina erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden, såväl fungerande faktorer som försvårande omständigheter, är mycket värdefulla för oss. Vi vore väldigt tacksamma om du vill besvara enkäten genom att följa denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/DB5YZXFTillbaka till översikten