Nyheter


Tillbaka till översikten

2020-03-02

Återhämtningsguiden i heldygnsvård sprider sig nationellt

Sedan 2018 har Återhämtningsguiden implementerats inom heldygnsvården i Psykiatri Skåne. I skrivandes stund har cirka 85-90% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet med Återhämtningsguiden. Målet är att alla patienter inom skånsk heldygnsvård ska erbjudas att arbeta med Återhämtningsguiden under sin vårdtid.

Det har länge funnits ett stort intresse från andra regioner att påbörja arbetet med Återhämtningsguiden i heldygnsvård och nu har vi tecknat vårt första avtal i arbetet med att göra en nationell implementering. Först ut är Region Dalarna och vi är mycket glada för detta samarbete som påbörjas under 2020. Region Dalarna kommer implementera Återhämtningsguiden i såväl heldygnsvård som öppenvård.



Tillbaka till översikten