Nyheter


Tillbaka till översikten

2020-09-29

Nu är den här: Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Den 24 september lanserades den tredje Återhämtningsguiden; Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.

Materialet riktar sig till den som är anhörig och är uppdelad i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, socialtjänsten, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Materialet kan beställas kostnadsfritt under "beställ material".Tillbaka till översikten