Nyheter


Tillbaka till översikten

2021-03-11

Återhämtningsguiden på Visa Vägar 2021 - en digital konferens om metoder och verktyg för ökat brukarinflytande

Visa vägar 2021 är en avgiftsfri halvdagskonferens som visar på möjligheterna med verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av brukarorienterat utvecklingsarbete för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatri.

Under konferensen får ni ta del av konkreta metoder och verktyg för brukarinflytande, där Återhämtningsguiden är en programpunkt. Där kommer vi att berätta mer om hur Återhämtningsguiden används och implementeras i olika verksamheter.

Medverkande:
Jessica Andersson, projektledare NSPH Skåne
Linda Nordström, projektsamordnare NSPH Skåne
Hans Brauer, verksamhetsområdeschef Malmö, Psykiatri Skåne
Eva-Lena Brönmark, verksamhetsområdeschef Lund, Psykiatri Skåne

Konferensen arrangeras av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, och mer information samt länk till anmälan sker här: https://nsph.se/evenemang/visa-vagar-2021



Tillbaka till översikten