Nyheter


Tillbaka till översikten

2021-05-11

Nytt handledningsmaterial: Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet

Detta handledningsmaterial syftar till att ge inspiration och tips för hur verksamheter kan arbeta med Återhämtningsguiden genom digitala gruppträffar, både med den som är drabbad av psykisk ohälsa och för anhöriga

 Att arbeta med Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet.pdf


Tillbaka till översikten