Nyheter


Tillbaka till översikten

2022-01-05

Förfrågan om att delta i intervju

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska ta fram en skrift med exempel på hur rätt stöd till psykisk hälsa kan utformas utifrån personers fokus och levda liv. Genom skriften vill SKR sprida berättelser om hur olika typer av stöd kan göra skillnad för personers psykiska hälsa. De önskar att intervjua någon som har arbetat med Återhämtningsguiden som drabbad eller anhörig.

Praktisk information
Det rör sig om ett telefon- eller videosamtal på ca 20–30 minuter om hur du har upplevt det stöd som du tagit del av genom Återhämtningsguiden och vad som varit särskilt viktigt för dig. Intervjuerna kommer genomföras under januari 2022.

Är du intresserad av att medverka?
Anmäl ditt intresse till Återhämtningsguidens projektsamordnare Linda Nordström på linda@nsphskane.se. Vi kommer sedan förmedla kontakt till Governo som genomför intervjun.
Läs mer i bifogad fil nedan.

 Förfrågan om att delta i intervju - SKR.pdf


Tillbaka till översikten