För mig har det här blivit en läroprocess. Jag visste inget om psykisk ohälsa förrän jag själv gick igenom en livskris och blev deprimerad för några år sedan. Det tog tid att ta sig tillbaka, men som med så mycket annat i livet lär man sig något. Jag tror jag tar mindre för givet nu, och har blivit mer tillåtande mot andra människor. När man ställs inför att psykisk ohälsa inte gäller någon annan, utan att den gäller en själv så inser man en del saker om livet. Vi bedriver alla en kamp, och att förstå det har gjort mig mer ödmjuk.

- Ibrahim, 49


Återhämtning är en individuell process. Ofta kan det handla om att må bättre igen eller hitta tillbaka till en vardag som känns okej. Att må dåligt, genomgå en kris eller drabbas av psykisk ohälsa kan påverka olika delar av livet, och många kan uppleva att de förlorar kontrollen över det som sker. En del i återhämtningen kan därför vara att återfå kontrollen och känna hopp om att livet kan bli lättare igen.


Filmer om återhämtning

Filmen till vänster är en intervju med Rachel Perkins, brittisk forskare och egenerfaren av psykisk ohälsa. Intervjun spelades in i samband med Återhämtningsguidens spridningskonferenser februari 2019.


Under 2019 har Återhämtningsguidens projektledare Jessica Andersson varit delaktig i ett arbete tillsammans med SKR - Sveriges Kommuner och Regioner gällande samverkan vid utskrivning från slutenvård. Bland annat har en gemensam film tagits fram - "Hela jag". Här kan ni se en kort del av filmen, och hela filmen går att titta på här.